อินโดนีเซียกระตุ้นให้ 'คนรวยแต่งงานกับคนจน' หวังลดความยากจนในประเทศ

เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2020 นาย Muhadjir Effendy รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ (Coordinating Ministry for Human Development and Culture Republic of Indonesia) เรียกร้องให้ชาวอินโดนีเซียที่มีฐานะร่ำรวยแต่งงานกับคนยากจน เพื่อช่วยลดอัตราความจนในประเทศ เพราะปัจจุบันอินโดนีเซียมีครอบครัวฐานะยากจนอยู่ถึง 5 ล้านครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน 9.4% ของครัวเรือนทั้งหมด 57.1 ล้านครอบครัว และหากรวมครอบครัวที่มีฐานะเกือบยากจนเข้าไปด้วยจะทำให้อินโดนีเซียมีครอบครัวรายได้น้อยคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 16.8% หรือราว 15 ล้านครัวเรือน

นอกจากนี้นอกจากนี้นาย Muhadjir Effendy ยังเสนอให้จัดโครงการรับรองก่อนสมรส สำหรับคู่รักที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงแต่อยากแต่งงาน เพื่อให้ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ซึ่งเป็นโครงการจัดหาการฝึกอบรม เพิ่มทักษะเพื่อที่งผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถหางานทำได้ โดยโครงการนี้จะช่วยลดอัตราครอบครัวใหม่ที่มีฐานะยากจนในอินโดนีเซียลงมาได้ รวมถึงยังได้หารือกับรัฐมนตรีกิจการศาสนาเพื่อให้ออกคำตัดสินทางศาสนาอิสลาม ให้คนจนมองหาคนรวยมาแต่งงานด้วย เช่นเดียวกับคนรวยที่ให้หาคนจนมาแต่งงานด้วย

อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย เผยว่าอินโดนีเซียมีความก้าวหน้าในการลดความยากจนตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวนประชากรกลุ่มนี้ลดลง มีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของจำนวนประชากรในประเทศ โดยชนชั้นกลางก็ขยายตัวขึ้นจากระดับ 7% ของประชากรโดยรวมมาอยู่ที่ระดับ 20% ในปัจจุบัน

ที่มา: Tempo, 10/2/2020
ภาพประกอบ: the parrot