เกี่ยวกับเรา

‘THE GLOCAL - ท้องถิ่นเคลื่อนโลก’ เป็น ‘สื่อเพื่อการศึกษา’ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการและสื่อมวลชน ที่มุ่งหวังจะนำเสนอประเด็นท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เพื่อความเข้าใจเรื่องชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค จนถึงปรากฏการณ์ในระดับโลก อย่างรอบด้าน

เพราะเราเชื่อว่าการที่จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นนั้นจะต้องเริ่มลงมือตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า “ท้องถิ่นเคลื่อนโลก” 

*อนึ่งช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2563 ‘THE GLOCAL - ท้องถิ่นเคลื่อนโลก’ อยู่ในระหว่างการทดลองนำเสนอเนื้อหา

เนื้อหาในเว็บไซต์สามารถนำไปใช้งานได้ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต Creative Commons (cc) BY-NC 

ติดต่อกองบรรณาธิการ theglocal.world@gmail.com