รายชื่อผู้ชนะเลือกตั้งนายก อบจ. 2563 ทั่วประเทศ 76 จังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

21 ธ.ค. 2563 - เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง) ดังนี้

ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด

1.กาญจนบุรี                                 สุรพงษ์ ปิยะโชติ

2.จันทบุรี                                     ธนภณ กิจกาญจน์ 

3.ฉะเชิงเทรา                                กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

4.ชัยนาท                                     อนุสรณ์ นาคาศัย 

5.ชลบุรี                                        วิทยา คุณปลื้ม 

6.ตราด                                        วิเชียร ทรัพย์เจริญ 

7.นครนายก                                 จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

8.นครปฐม                                   พเยาว์ เนียะแก้ว

9.นนทบุรี                                     พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ

10.ปทุมธานี                                พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปประจ่าง

11.ประจวบคีรีขันธ์                        สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์

12.ปราจีนบุรี                                สุนทร วิลาวัลย์

13.พระนครศรีอยุธยา                    สมทรง พันธ์เจริญวรกุล

14.เพชรบุรี                                  ชัยยะ อังกินันทน์

15.ระยอง                                   ปิยะ ปิตุเตชะ

16.ราชบุรี                                   วิวัฒน์ นิติกาญจนา

17.ลพบุรี                                    อรพิน จิระพันธุ์วาณิช

18.สมุทรปราการ                         นันทิดา แก้วบัวสาย

19.สมุทรสาคร                             อุดม ไกรวัตนุสสรณ์

20.สมุทรสงคราม                         พิสิฐ เสือสมิง

21.สระแก้ว                                 ขวัญเรือน เทียนทอง

22.สระบุรี                                   สัญญา บุญหลง

23.สิงห์บุรี                                  ศุภวัฒน์ เทียนถาวร

24.สุพรรณบุรี                             บุญชู จันทร์สุวรรณ

25.อ่างทอง                                สุรเชษ นิ่มกุล

26.อุทัยธานี                               เผด็จ นุ้ยปรี


ภาคใต้ 14 จังหวัด

27.กระบี่                                 สมศักดิ์ กิตติธรกุล              

28.ชุมพร                                นพพร อุสิทธิ์                           

29.ตรัง                                   บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ                    

30.นครศรีธรรมราช                  กนกพร เดชเดโช                              

31.นราธิวาส                           กูเซ็ง ยาวอหะซัน                            

32.ปัตตานี                             เศรษฐ์ อัลยุฟรี                                  

33.พังงา                                ธราธิป ทองเจิม                          

34.พัทลุง                               วิสุทธิ์ ธรรมเพชร                             

35.ภูเก็ต                                เรวัต   อารีรอบ                                 

36.ยะลา                                 มุขตาร์ มะทา                                               

37.ระนอง                              ธนกร บริสุทธิ์ญาณี              

38.สงขลา                             ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์                

39.สตูล                                 สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์                    

40.สุราษฎร์ธานี                     พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว                              

 

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

41.กำแพงเพชร                       สุนทร รัตนากร                                 

42.เชียงราย                            อทิตาธร วันไชยธนวงศ์                   

43.เชียงใหม่                           พิชัย เลิศพงศ์อดิศร                         

44.ตาก                                  ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ                                    

45.นครสวรรค์                         พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์              

46.น่าน                                  นพรัตน์ ถาวงศ์                                 

47.พะเยา                               อัครา พรหมเผ่า                                

48.พิจิตร                                พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์                     

49.พิษณุโลก                          มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์                    

50.เพชรบูรณ์                          อัครเดช ทองใจสด                        

51.แพร่                                   อนุวัธ วงศ์วรรณ                              

52.แม่ฮ่องสอน                        อัครเดช วันไชยธนวงศ์                   

53.ลำปาง                               ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร                                            

54.ลำพูน                                อนุสรณ์ วงศ์วรรณ                           

55.สุโขทัย                              มนู พุกประเสริฐ                               

56.อุตรดิตถ์                            ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา                         

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

57.กาฬสินธุ์                         ชานุวัฒน์  วรามิตร                    

58.ขอนแก่น                         พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์               

59.ชัยภูมิ                             อร่าม โล่ห์วีระ                         

60.นครพนม                         ศุภพานี โพธิ์สุ               

61.นครราชสีมา                    ยลดา  หวังศุภกิจโกศล            

62.บึงกาฬ                           แว่นฟ้า ทองศรี                 

63.บุรีรัมย์                            ภูษิต เล็กอุดากร                      

64.มหาสารคาม                   คมคาย  อุดรพิมพ์                         

65.มุกดาหาร                       จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ                          

66.ยโสธร                           วิเชียร   สมวงศ์                            

67.ร้อยเอ็ด                         เอกภาพ พลซื่อ                     

68.เลย                               ธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ                      

69.ศรีสะเกษ                       วิชิต   ไตรสรณกุล                    

70.สกลนคร                        ชัยมงคล ไชยรบ                             

71.สุรินทร์                          พรชัย  มุ่งเจริญพร                      

72.หนองคาย                     ยุทธนา ศรีตะบุตร                       

73.หนองบัวลำภู                 วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์                 

74.อุดรธานี                        วิเชียร  ขาวขำ                              

75.อุบลราชธานี                  กานต์ กัลป์ตินันท์             

76.อำนาจเจริญ                  วันเพ็ญ ตั้งสกุล