ผลคะแนนผู้ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.76 จังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 21 ธ.ค.เวลา 10.00 น.

ลำดับที่ รายชื่อ อบจ. หมายเลขผู้สมัคร   รายชื่อผู้สมัครนายก อบจ.    คะแนน      

1   กระบี่      1      นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล*     76,436
2   กาญจนบุรี    1      นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ      115,485
3   กาฬสินธุ์     1      นายชานุวัฒน์ วรามิตร     230,475
4   กำแพงเพชร   1      นายสุนทร รัตนากร*      194,619
5   ขอนแก่น     6      นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์*   185,623
6   จันทบุรี     1      นายธนภณ กิจกาญจน์*     150,364
7   ฉะเชิงเทรา   1      นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์*    206,245
8   ชลบุรี      1      นายวิทยา คุณปลี้ม*      328,415
9   ชัยนาท     1      นายอนุสรณ์ นาคาศัย*     111,335
10   ชัยภูมิ      1      นายอร่าม โล่ห์วีระ      274,921
11   ชุมพร      3      นายนพพร อุสิทธิ์       147,326
12   เชียงราย    2      นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์   192,219
13   เชียงใหม่    1      นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร     421,426
14   ตราด      2      นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ*     47,897
15   ตรัง      1      นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ    162,419
16   ตาก      1      นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ*     40,291
17   นครนายก    2      นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์   60,084
18   นครปฐม     2      นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์     285,051
19   นครพนม     2      นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ     161,962
20   นครราชสีมา   2      นางยลดา หวังศุภกิจโกศล    617,351
21   นครศรธีรรมราช  2      นางกนกพร เดชเดโช      72,104
22   นครสวรรค์    3      พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์    226,180
23   นนทบุรี     3      พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ* 139,006
24   นราธิวาส    1      นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน*     202,764
25   น่าน      3      นายนพรัตน์ ถาวงศ์       88,319
26   บึงกาฬ     3      นางแว่นฟ้า ทองศรี       49,106
27   บุรีรัมย์     8      นายภูษิต เล็กอุกากร      439,547
28   ปทุมธานี     2      พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง  104,503
29   ประจวบคีรีขันธ์  1      นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์     148,962
30   ปราจีนบุรี    3      นายสุนทร วิลาวัลย์       103,617
31   ปัตตานี     2      นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี*       54,224
32   พระนครศรีอยุธยา 1      นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล*   251,939
33   พะเยา     3      นายอัครา พรหมเผ่า      134,152
34   พิจิตร      1      พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์   136,670
35   พิษณุโลก     3      นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์*    185,531
36   เพชรบูรณ์    1      นายอัครเดช ทองใจสด*     279,355
37   เพชรบุรี     1      นายชัยยะ อังกินันทน์*      146,432
38   แพร่      1      นายอนุวัธ วงศ์วรรณ*      140,133
39   พังงา      2      นายธราธิป ทองเจิม       51,570
40   พัทลุง      2      นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร*     163,988
41   ภูเก็ต      2      นายเรวัต อารีรอบ       83,144
42   มุกดาหาร    2      พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ 57,713
43   มหาสารคาม   2      ดร.คมคาย อุดรพิมพ์*      192,119
44   แม่ฮ่องสอน    1      นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์*    73,108
45   ยะลา      1      นายมุขตาร์ มะทา*       168,709
46   ยโสธร     1      นายวิเชียร สมวงศ์       73,091
47   ร้อยเอ็ด     1      นายเอกภาพ พลซื่อ       140,118
48   ระนอง     1      นายธนกร บริสุทธิญานี      43,041
49   ระยอง     1      นายปิยะ ปิตุเตชะ*       73,073
50   ราชบุรี     3      นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา      12,172
51   ลพบุรี      3      นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช*    205,320
52   ลำปาง     1      นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร    220,284
53   ลำพูน      1      นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ      93,273
54   เลย      4      นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ*     170,674
55   ศรีสะเกษ    3      นายวิชิต ไตรสรณกุล*      414,686
56   สกลนคร     2      นายชูพงศ์ คำจวง        51,075
57   สงขลา     3      นายไพเจน มากสุวรรณ์     262,308
58   สตูล      2      นายสัมฤทธิ์ เลี้ยงประสิทธิ์*    103,863
59   สมุทรสาคร    3      นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์*     131,537
60   สมุทรสงคราม   3      นายพิสิฐ เสือสมิง*       46,405
61   สมุทรปราการ   1      นางนันทิดา แก้วบัวสาย     341,504
62   สระแก้ว     3      นางขวัญเรือน เทียนทอง     173,914
63   สระบุรี     5      นายสัญญา บุญหลง        155,191
64   สิงห์บุรี     2      นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร      46,738
65   สุโขทัย     1      นายมนู พุกประเสริฐ       109,826
66   สุพรรณบุรี    3      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ*      176,025
67   สุราษฎร์ธานี   6      นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว       224,746
68   สุรินทร์     5      นายพรชัย มุ่งเจริญพร      344,632
69   หนองคาย    1      นายยุทธนา ศรีตะบุตร*      85,895
70   หนองบัวลำภู   3      นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์       39,365
71   อ่างทอง     1      นายสุรเชษ นิ่มกุล*        76,188
72   อุบลราชธานี   5      นายกานต์ กัลป์ตินันท์       288,507
73   อุทัยธานี     1      นายเผด็จ นุ้ยปรี*        119,804
74   อุดรธานี     3      นายวิเชียร ขาวขำ*       325,933
75   อุตรดิตถ์     1      นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา*      63,237
76   อำนาจเจริญ   3      นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล      91,742

หมายเหตุ * อดีตนายก อบจ. 34 คน