มท.เบรคท้องถิ่นซื้อวัคซีน COVID-19 ชี้ 'ระยะแรก' ให้ 'รัฐบาลกลางเท่านั้น' ดำเนินการจัดซื้อ

8 ก.พ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เตรียมจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ได้ทราบและเข้าใจว่าในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่สามารถดำเนินการจัดซื้อ บริหารจัดการและกระจายวัคซีนตามแผนบริหารจัดการวัคซีน