ผันน้ำยวม ในการเมืองโลก

Lanna Project | เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ประชาไท 


โครงการผันน้ำยวมหรือโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลแนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล คือพัฒนาของรัฐบาลไทยที่ต้องการแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคกลาง ด้วยการผันน้ำมาจากลุ่มน้ำยวมที่ จ.แม่ฮ่องสอน

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นโครงการที่มีรากฐานความคิดยาวนานมามากกว่า 46 ปี การปัดฝุ่นโครงการอายุเกือบครึ่งศตวรรษนี้ สอดคล้องหรือไม่กับกระแสการพัฒนาโครงการนอกประเทศของจีน รวมทั้งยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และเราจะสามารถเข้าใจโครงการผันน้ำยวมในฐานะส่วนหนึ่งของการเมืองโลกได้อย่างไร? ติดตามได้ใน “ผันน้ำยวม ในการเมืองโลก” สารคดีโดย Lanna Project